Wątpliwość na tym tle powstała w związku obowiązującymi od 1 stycznia br. przepisami o opłacie cukrowej (od środków spożywczych), które znalazły się w ustawie o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 183 ze zm.). Daniną tą są objęte napoje z dodatkiem: cukrów, substancji słodzących (m.in. słodzików), kofeiny i tauryny. Opłatę uiszcza się za każdy litr napoju w zależności od ilości substancji słodzącej.
Muszą ją płacić m.in.: hurtownicy sprzedający napoje do punktów sprzedaży detalicznej, producenci napojów sprzedający je do sklepów detalicznych, podmioty nabywające te napoje w ramach importu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
Spółka, która wystąpiła o interpretację, wydaje klientom część napojów bezpłatnie, w ramach działań promocyjno-reklamowych. Stosuje przy tym dwa warianty. W pierwszym przypadku przekazanie napojów zależy od spełnienia określonych warunków, np. od osiągnięcia określonego poziomu obrotów lub zakupu określonej liczny sztuk (np. w ramach akcji typu: „Kup 10, dostaniesz 1 gratis”). Drugi wariant to tzw. wolne wydania, czyli nieodpłatne przekazanie np. 1 tys. butelek napojów lub próbek rocznie, w celu promowania marki.
Reklama
Spółka dodała, że przekazuje napoje bezpłatnie również swoim pracownikom, a także na cele dobroczynne, jako darowiznę. Chciała się upewnić, że we wszystkich tych przypadkach nie musi odprowadzać opłaty cukrowej.
Dyrektor KIS zgodził się z nią, ale tylko częściowo. Przypomniał, że opłata cukrowa naliczana jest przy wprowadzaniu napojów na rynek krajowy, czyli przy ich sprzedaży. Sprzedażą nie jest natomiast nieodpłatne wydanie napojów. W związku z tym spółka nie płaci opłaty cukrowej, gdy przekazuje napoje pracownikom lub na cele dobroczynne.
Tak samo jest z napojami dla kontrahentów, jeżeli liczba przekazywanych im bezpłatnie sztuk nie zależy np. od obrotu (czyli gdy zastosowanie ma wariant drugi współpracy).
Co innego jednak, gdy taka zależność istnieje. Wówczas nabywca otrzymuje od spółki więcej towarów za tę samą kwotę, a więc zmniejsza się cena jednostkowa napoju. W takie sytuacji opłatę cukrową trzeba odprowadzić – wyjaśnił dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 29 czerwca 2021 r., sygn. 0111-KDSB1-1.4019.125.2021.2.MF