Bez tego rozporządzenia część zwycięskich zaszczepionych musiałaby odprowadzić daninę, bo niektóre nagrody będą miały sporą wartość. Będą to zarówno samochody, inne przedmioty (np. hulajnogi), jak i pieniądze, od 200 zł do 1 mln zł.
Obecnie wolne od podatku dochodowego są wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych itp., jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł (art. 21 ust. 1 pkt 6a lit. a ustawy o PIT). Nagrody o wartości ponad tę kwotę są w całości opodatkowane 10-proc. zryczałtowanym PIT. Jeżeli wygrana nie jest pieniężna, podatnik musi przed jej wydaniem wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego.
Loterię Narodowego Programu Szczepień realizuje Totalizator Sportowy, zgodnie z ustawą o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094, ze zm.) na podstawie polecenia (decyzji) premiera.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru PIT od nagród otrzymanych w „Loterii Narodowego Programu Szczepień” – w konsultacjach