Wynika tak z projektu nowelizacji ustawy o PIT, CIT oraz niektórych innych ustaw, który w ubiegłym tygodniu został skierowany do prekonsultacji. Uwagi można przesyłać do Ministerstwa Finansów tylko do najbliższej środy, 30 czerwca, na adres: sekretariat.pt@mf.gov.pl.
W tym samym projekcie przewidziano wprowadzenie porozumień inwestycyjnych, zmiany w wydawaniu wiążących informacji i wiele innych nowości, o których piszemy na stronach B2 i B3.