Przy rozliczeniach z fiskusem za 2014 r. będą obowiązywały zmienione formularze podatkowe. Chodzi o PIT-40 oraz PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. Wynika to z opublikowanego projektu rozporządzenia.
Nowe druki mają być dostosowane do wymagań, które zaczną obowiązywać od przyszłego roku. Przykładowo PIT-40 będzie można przesyłać tylko w wersji elektronicznej. Chyba że chodzi o podmioty, które wypełniają takie deklaracje dla maksymalnie pięciu podatników, a w ich przekazywaniu nie pośredniczy biuro rachunkowe. W takim wypadku będzie jednak mniej czasu na złożenie druków w formie papierowej: trzeba to będzie zrobić do końca stycznia następnego roku (obecnie do końca lutego). Adnotacja o nowym terminie pojawi się na formularzu.
Wszystkie wymienione druki będą zawierać informację, że w wersji elektronicznej mogą być składane za pośrednictwem Portalu Podatkowego. Działa on od 18 sierpnia. Docelowo za jego pomocą podatnik ma się porozumiewać z fiskusem we wszystkich sprawach podatkowych i mieć wgląd do składanych przez siebie deklaracji i podań oraz do pism organów.
Nowe rozporządzenie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Do zeznań złożonych przed tą datą, nawet gdy dotyczą dochodów uzyskanych od początku 2014 r., stosuje się obecne wzory.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie określenia rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – w konsultacjach