Sprzedający towary konsumentom z Polski będą zwolnieni z obowiązku rejestrowania obrotu w kasie fiskalnej, gdy będą stosować nowe procedury szczególne, które wejdą w życie od 1 lipca br.

Wynika to z opublikowanego projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519 ze zm.). Ma to związek z tzw. pakietem VAT e-commerce, a więc nowelizacją ustawy o VAT, która w zeszłym tygodniu została przyjęta przez Senat.
Obie nowelizacje – zarówno ustawy, jak i rozporządzenia zwalniającego ze stosowania kas – mają wejść w życie 1 lipca br.
W związku z tym całkowitym zwolnieniem (bez względu na obroty) będzie objęta:
■ dostawa towarów i świadczenie usług rozliczanych w procedurach szczególnych (o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a i 7 ustawy o VAT),
sprzedaż na odległość towarów importowanych, rozliczana w procedurze szczególnej (o której mowa w dziale XII w rozdziale 9 ustawy).
Chodzi o podmioty, dla których Polska jest państwem konsumpcji według procedur OSS i IOSS.
Przypomnijmy, że pierwsza z nich – procedura OSS – jest przewidziana dla sprzedawców unijnych. Nie będą oni musieli rejestrować się specjalnie na potrzeby VAT w każdym kraju unijnym, do którego wysyłają towary konsumentom (i tam rozliczać podatku). Zamiast tego rozliczą VAT w państwie swojej siedziby, dzięki jednemu okienku – One Stop Shop (OSS). Kraj siedziby sprzedawcy podzieli się zapłaconym podatkiem z krajem, do którego ostatecznie trafiła przesyłka (np. z Polską).
Druga procedura szczególna przyjmuje dla celów VAT pewną fikcję prawną związaną z importem przesyłek o wartości nieprzekraczającej 150 euro. Zakłada, że operatorzy internetowych platform sprzedażowych będą kupować towary od sprzedawcy, a następnie sprzedawać je konsumentom z UE (np. Polski), którzy zamówili te towary. W związku z tym operator platformy będzie wpłacał VAT w importowym punkcie kompleksowej obsługi (Importowy One Stop Shop – IOSS).
Jak podkreśla MF, zobowiązanie podmiotów rozliczających się w procedurach szczególnych do stosowania kas fiskalnych stałoby w sprzeczności z ideą pakietu e-commerce i uproszczeń, jakie niosą procedury szczególne OSS i IOSS. Ciężko byłoby też skontaktować się z podatnikami i poinformować ich o obowiązku stosowania kasy.
Niezależnie od zwolnień związanych z pakietem e-commerce, rozporządzenie będzie całkowicie zwalniać Pocztę Polską (operatora pocztowego zobowiązanego do świadczenia usług powszechnych) z obowiązku stosowania kas fiskalnych. MF tłumaczy to tym, że Poczta Polska „realizuje swoją działalność w sposób w pełni transparentny podatkowo i prowadzi już pełną ewidencję transakcji”.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – w konsultacjach