Sąd odwołał się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2021 r. (sygn. akt C-703/19). TSUE wyjaśnił wtedy, kiedy ma zastosowanie stawka 5 proc. VAT, właściwa dla dostawy żywności na wynos, a kiedy stawka 8 proc. VAT, typowa dla usług restauracyjnych.
Mylił się, ale jest chroniony