Poszerzony skład Naczelnego Sądu Administracyjnego nie wyjaśnił, czy doręczenie decyzji podatnikowi, zamiast ustanowionemu pełnomocnikowi (czyli z naruszeniem art. 145 par. 2 ordynacji podatkowej), powoduje bezskuteczność tego doręczenia, a w konsekwencji brak możliwości wniesienia przez podatnika odwołania.
Powodem było to, że wcześniej WSA w Łodzi nie wypowiedział się co do naruszenia art. 145 par. 2 ordynacji podatkowej w rozpatrywanej sprawie.