Wyjaśnił to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 12 maja 2021 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.825. 2020.2.ŁS). Skoro – jak stwierdził – system klimatyzacji z funkcją grzania nie jest wyposażony w pompę ciepła powietrze-powietrze, to poniesione wydatki na jej zakup i montaż nie podlegają preferencji.
Prawo do ulgi na zakup klimatyzacji z funkcją ogrzewania potwierdził natomiast w licznych interpretacjach m.in. z maja br. (sygn.: 0115-KDIT2. 4011.199.2021.2.ŁS, 0115 -KDIT2.4011.56.2021.2.ŁS, 0114-KDIP3-2.4011.765. 2020.4.JK2, 0113-KDIPT2 -2.4011.925.2020.6.AKU).