Liczne zmiany w podatkach dochodowych na przełomie roku są już tradycją. W związku z tymi zmianami, co roku aktualizowane są deklaracje roczne i załączniki, pozwalające na wykazanie wyniku podatkowego zgodnie ze zmianami w przepisach.

Również wprowadzone zmiany dotyczące rozliczenia za 2020 r. wymagały uaktualnienia formularzy podatkowych. W związku z tym, podatnicy powinni dokonać rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2020 rok na deklaracji CIT-8 w wersji 30.

Wzór deklaracji w najnowszej wersji został opublikowany już na początku marcu. Do tej pory jednak Ministerstwo Finansów nie udostępniło interaktywnych wersji tej deklaracji i jej załączników.

Brak aktualnych interaktywnych formularzy uniemożliwia złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za 2020 r. Od kilku lat obowiązują bowiem przepisy, które uniemożliwiają składanie zeznań w wersji papierowej. Nie możliwe wydaje się również złożenie zeznania za 2020 r. na formularzach służących rozliczeniu za 2019 rok, skoro ich obowiązywanie zostało uchylone.

Co prawda, Ministerstwo Finansów wydłużyło do końca czerwca 2021 r. termin na złożenie zeznania za 2020 rok ze względu na kryzys wywołany pandemią koronawirusa, jednak nie każdy podatnik chce z tej możliwości skorzystać.

Z uprawnienia tego nie chcą skorzystać przede wszystkim podatnicy, którzy w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego mają do wykazania nadpłatę podatku. Termin zwrotu nadpłaty uzależniony jest bowiem od daty złożenia zeznania. Na środkach finansowych z nadpłaty podatku zależy przede wszystkim tym przedsiębiorcą, którzy ponieśli negatywne skutki pandemii i poszukują dodatkowych środków w celu poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Wobec opisanego problemu pojawia się zasadnicze pytanie – czy rozliczenie dochodów za 2020 rok na CIT-8 w starej 29. wersji będzie wiązało się z koniecznością złożenia korekty?

Zgodnie z informacjami przedstawianymi przez pracowników niektórych urzędów skarbowych, organy podatkowe przyjmują zeznania podatkowe składane przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych za 2020 rok na deklaracji CIT-8 w wersji 29, jednocześnie wskazując, że jeśli złożenie zeznania na tym formularzu będzie gwarantowało prawidłowość rozliczenia, nie będzie konieczne późniejsze złożenie jego korekty.

Autorka jest doradcą podatkowym w ECDP Tax Żuk Komorniczak i wspólnicy sp. k. / Materiały prasowe

Należy mieć jednak na uwadze, że złożenie zeznania na nieaktualnym wzorze (29) nie zawsze pozwoli na prawidłowe rozliczenie za 2020 r. Stare formularze nie będą umożliwiały uwzględnienia tych elementów rozliczenia podatkowego, które nie obowiązywały w poprzednich latach (np. ulga na złe długi), czy skorzystania z preferencji podatkowych wprowadzanych tzw. Tarczami Antykryzysowymi odnoszących się wyłącznie do 2020 r.

Tym samym, dokonanie rozliczenia za 2020 r. na interaktywnych drukach deklaracji obowiązujących za 2019 r. oraz otrzymanie zwrotu nadpłaty na nich wykazanej będzie możliwe tylko w przypadku podatników, których rozliczenia są stosunkowo nieskomplikowane i nie wymagają szczegółowej weryfikacji przez organy podatkowe. W sytuacjach, gdy podatnik uwzględnia wiele aspektów opodatkowania prowadzących do skomplikowania sprawozdawczości podatkowej, jeśli prawidłowość rozliczenia może wzbudzić jakiekolwiek wątpliwości organu podatkowego, złożenie zeznania na starym formularzu może wiązać się z koniecznością złożenia korekty, co spowoduje wydłużenie terminu realizacji zwrotu nadpłaty.

Rozwiązaniem na brak opublikowanych interaktywnych formularzy przez Ministerstwo Finansów może być skorzystanie przez podatników z programów komercyjnych, w których udostępnione zostały już CIT-8 (30) w wersji elektronicznej. Wykupienie licencji do tego rodzaju oprogramowania może jednak rodzić dodatkowe koszty dla przedsiębiorców.

Trudno jednoznacznie ocenić zwłokę Ministerstwa Finansów w publikacji interaktywnych formularzy. Należy mieć nadzieję, że nie jest to działanie celowe ukierunkowane na wydłużenie procesu zwrotu nadpłat, a wynikające wyłącznie z prac nad opracowaniem nowej wersji formularza w związku ze zmianami przepisów wynikających z licznych Tarcz Antykryzysowych.