- Sprawdzamy schematy pod względem analizy systemowej, czyli czy nie są wykorzystywane jakieś luki podatkowe. Sprawdzamy również, czy w schematach nie pojawia się agresywne planowanie podatkowe - mówi Artur Gostomski, dyrektor departamentu kluczowych podmiotów w Ministerstwie Finansów

fot. Materiały prasowe
Artur Gostomski, dyrektor departamentu kluczowych podmiotów w Ministerstwie Finansów
Promotorzy, korzystający i wspomagający muszą obecnie raportować transgraniczne schematy podatkowe. Nie ma natomiast obowiązku raportowania schematów krajowych – obowiązek ten jest bowiem zawieszony do czasu zakończenia epidemii koronawirusa. Czy to oznacza, że podatnicy mogą na razie zapomnieć o raportowaniu schematów krajowych, czy – jak wskazują eksperci – powinni gromadzić informacje o wdrożonych rozwiązaniach i po ustaniu epidemii będą musieli je zaraportować za cały okres zawieszenia?
W praktyce są dwie możliwości. Po pierwsze to, że obowiązek raportowania krajowych schematów podatkowych został zawieszony, nie oznacza, że nie ma możliwości ich zgłaszania. Wiele firm przesyła więc informacje o schematach podatkowych krajowych na bieżąco, a informacjom tym jest nadawany numer NSP. Druga możliwość jest taka, że promotorzy, korzystający lub wspomagający zbierają informacje za okres zawieszenia terminu raportowania tych informacji, będą musieli w ciągu 30 dni zaraportować je szefowi KAS.
Wiele miesięcy temu Ministerstwo Finansów zapowiadało drugą część objaśnień podatkowych w sprawach MDR. Kiedy można się ich spodziewać?
Trwają prace nad drugą częścią czy też aktualizacją objaśnień.
Czy wiadomo już, jakie zagadnienia pojawią się w nowych objaśnieniach?
Dziś nie mogę jeszcze tego wskazać.
Czy planowane są jakieś zmiany w przepisach o MDR?
Nie można ich wykluczyć. Jeśli będzie gotowy projekt takich zmian, to wtedy będziemy mogli ujawnić szczegóły. Na pewno myślimy o automatyzacji procesu nadawania NSP, co będzie wymagało zmiany w legislacji. Chodzi o to, aby uprościć życie promotorom, korzystającym i wspomagającym, ale również administracji skarbowej. Chcemy bowiem się skupić na merytorycznej analizie schematów.
Co się dzieje z informacjami o schematach składanych przez promotorów, korzystających i wspomagających?
Analizy trwają nieustannie. Sprawdzamy schematy pod względem analizy systemowej, czyli czy nie są wykorzystywane jakieś luki podatkowe. Sprawdzamy również, czy w schematach nie pojawia się agresywne planowanie podatkowe. Wyciągamy ze zgłoszeń pewne dane i wnioski, i formułujemy rekomendacje co do ewentualnych zmian przepisów. Pod koniec roku powinniśmy opublikować raport, w którym przedstawimy informację, jak wykorzystaliśmy informacje pozyskane z informacji o schematach podatkowych. Mogę jedynie powiedzieć, że pewne ciekawostki udało się wyczytać z MDR-ów.
Czy może pan podać jakiś przykład?
Zasadniczo są to dane objęte tajemnicą skarbową, dlatego nie mogę mówić o szczegółach.
Czy szef KAS przekazał już informacje o schematach do Komisji Europejskiej? Czy resort finansów otrzymał już raporty o schematach stosowanych przez Polaków w innych krajach?
Tak, pierwsza taka wymiana została zrealizowana. Biuro Wymiany Informacji w Koninie przekazało do innych krajów informacje o ok. 1100 schematach. Z kolei my otrzymaliśmy ok. 400 informacji o podmiotach polskich.
Początkowo, po wejściu w życie przepisów o MDR, pojawiły się opóźnienia dotyczące nadawania NSP. Ustawowy termin na nadanie takiego numeru wynosi siedem dni. Jak to wygląda obecnie? Czy nadal są opóźnienia?
Obecnie okres oczekiwania na nadanie numeru jest to około siedmiu dni. To wynik intensywnych prac, jakie wykonaliśmy w zeszłym, pandemicznym roku. Zidentyfikowaliśmy i wyeliminowaliśmy słabości systemowe i organizacyjne związane z nadawaniem NSP. Wystarczy spojrzeć na dane. Według stanu na 15 maja br., na 9356 schematów zgłoszonych przez promotorów, korzystających i wspomagających, 6615 ma nadany numer.
Jednak nie wszystkie. Skąd ta różnica?
Wynika ona z tego, że do części informacji o schematach podatkowych mamy uwagi, które wymagają wyjaśnienia lub uzupełnienia. Część informacji jest zatem w trakcie analizy. To wydłuża nieco proces nadania NSP. Proszę zwrócić uwagę na to, że siedmiodniowy termin na nadanie NSP liczy się od wpływu prawidłowej informacji. Ponadto część postępowań w sprawie schematów podatkowych transgranicznych została umorzona z mocy prawa lub szef KAS wydał inne rozstrzygnięcia.
Wspomniał pan o wyeliminowaniu słabości systemowych i organizacyjnych w nadawaniu NSP. Co takiego się stało, że teraz numery są nadawane w terminie ustawowym, a wcześniej trzeba było czekać nawet pół roku?
Bardzo mocno zaangażowaliśmy do tego procesu pracowników organów podatkowych. Od grudnia 2020 r. kluczową rolę odgrywa Centrum Kompetencyjne przy Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie. Zajmuje się ono przyjmowaniem MDR-1 oraz nadawaniem NSP. Osoby z centrum są również na pierwszej linii kontaktu z promotorami i podatnikami. Jeśli czegoś w zgłoszonej informacji brakuje lub jest ona niejasna, to pracownicy centrum zajmują się bieżącym wyjaśnianiem tych kwestii, a więc obsługą zgłoszeń. Korzystający i ich promotorzy nie dopytują już, kiedy otrzymają NSP, bo wiedzą, że pracownicy centrum skontaktują się z nimi w zakresie występujących wątpliwości. To efekt wprowadzonych przez nas zmian.
Dodajmy, że podmioty zobowiązane muszą pamiętać, że wszelkie dokumenty dotyczące informacji MDR-1 są obsługiwane przez Centrum Kompetencyjne MDR w Olsztynie. Odpowiedzi, wyjaśnienia, uzupełnienia itp. na korespondencję kierowaną z Olsztyna powinny być kierowane właśnie tam, a nie na adres szefa KAS. Jest to bardzo istotne, bowiem znacząco usprawnia obsługę informacji MDR-1. Szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie zamieściliśmy na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
A gdzie obecnie trafiają pozostałe MDR-y?
Obsługą MDR-2, MDR-3 i MDR-4 zajmuje się szef KAS, czyli de facto departament kluczowych podmiotów.
W wyroku z 28 stycznia 2021 r. (sygn. akt I FSK 1703/20) NSA orzekł, że obowiązki związane z raportowaniem schematów podatkowych są objęte zakresem postępowania interpretacyjnego. Słowem, można o nie pytać, składając wnioski o interpretacje indywidualne. Czy dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie wydawał interpretacje podatkowe w sprawach MDR?
Oczywiście znamy wyrok NSA, ale sytuacja nie jest ani prosta, ani jednoznaczna. W związku z tym, jak już mówiłem, analizujemy problem wydawania interpretacji w sprawie schematów, śledzimy orzecznictwo sądów, ale nie ma jeszcze decyzji w tym zakresie. Mamy nadzieję, że część wątpliwości rozwieje druga część objaśnień podatkowych.
A jakie wątpliwości wymagają jeszcze interpretacji?
Dużo pytań merytorycznych w zakresie tego, czy i kiedy raportować konkretne uzgodnienia, pada na Forum MDR. Kwestie te jednak, w mojej ocenie, powinny zostać wyjaśnione w nowych objaśnieniach podatkowych.©℗
Rozmawiał Łukasz Zalewski