Opublikowany w ubiegłym tygodniu projekt zakłada nowelizację zarówno ustawy – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 716), jak i ustawy o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 610). Mają temu towarzyszyć zmiany podatkowe odnoszące się do prosumentów energii odnawialnej. Doprecyzowana zostanie także definicja takich podmiotów.
Obecnie prosumentami są odbiorcy końcowi wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji. Taka definicja może być rozumiana jako ograniczająca prosumentów do podmiotów wytwarzających energię wyłącznie na własne potrzeby. Zakłada się więc usunięcie z definicji wyrazu „wyłącznie”.