Odsetki od pożyczki zaciągniętej na prowadzenie działalności gospodarczej nie są kosztem, jeśli przedsiębiorca nie potrafi udowodnić, że nie opłacił z niej prywatnych wydatków – wynika z interpretacji bydgoskiej izby.
Chodziło o przedsiębiorcę, który w 2012 r. zaciągnął kredyt firmowy. Kredyt został przelany na ten sam rachunek, na którym przedsiębiorca przechowywał pozostałe swoje środki. Zapłacone odsetki mężczyzna zaliczał do kosztów podatkowych. Zakwestionował to podczas kontroli urząd skarbowy. Urzędnicy ustalili, że z tego samego konta przedsiębiorca dokonywał prywatnych płatności, m.in. opłacał czesne, rachunki za mieszkanie itp.
Urząd uznał, że część tych wydatków została sfinansowana z kwoty kredytu, a więc odsetki nie mogą być podatkowym kosztem.
Przedsiębiorca nie zgodził się z taką decyzją i wystąpił o interpretację do izby skarbowej. Spytał, czy decyzja urzędników była słuszna. Argumentował, że nie miał jak rozgraniczyć pieniędzy z kredytu i pozostałych środków, skoro wszystkie one były zgromadzone na jednym rachunku. Nie miał też możliwości wyszczególnienia środków, z których opłaca wydatki firmowe, i tych, z który opłaca prywatne potrzeby. Skoro jednak kredyt służy utrzymaniu płynności finansowej jego firmy, to spłata odsetek powinna być kosztem – uważał.
Izba skarbowa była przeciwnego zdania. Wyjaśniła, że odsetki mogłyby być uznane za koszt podatkowy tylko pod warunkiem, że kredyt byłby związany z przychodami podatnika lub zachowaniem bądź zabezpieczeniem ich źródła. Przedsiębiorca musiałby jednak umieć to udowodnić. Nie ma takiej możliwości, gdy wszystkie środki zgromadził na jednym koncie, z którego opłaca także prywatne wydatki. Słusznie więc odsetki od kredytu zostały wykluczone z kosztów podatkowych – uznała izba.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 28 lipca 2014 r., nr ITPB1/415-516b/14/WM