Można by dojść do wniosku, że albo prawodawca zapomniał o takich sytuacjach, albo uznał za nieistotne okoliczności, w których to nie sprzedawca, a nabywca lub podmiot trzeci wystawia fakturę, a jeżeli wystąpią ku temu przesłanki – również fakturę korygującą. Tymczasem – jak stanowi art. 106d ust. ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 802; dalej: ustawa o VAT) – podmiot nabywający towary lub usługi od podatnika może wystawiać w imieniu i na rzecz tego podatnika faktury:
1) dokumentujące dokonanie przez podatnika sprzedaży na rzecz tego podmiotu,