Ekwiwalent bądź ryczałt, w ramach którego będą zwracane koszty pracy zdalnej dla osób pracujących w ten sposób na stałe, nie będzie przychodem zatrudnionego, a pracodawca zaliczy taki wydatek do firmowych kosztów. Maksymalna jego wysokość będzie zależeć od uzgodnień pracodawcy i podwładnego, nie określą jej żadne przepisy.
Takie rozwiązania zawiera konsultowany obecnie projekt nowelizacji kodeksu pracy i innych ustaw, w którym resort rozwoju, pracy i technologii zdecydował się na uregulowanie wątpliwości związanych z pracą zdalną.