"Nowe rozwiązania to m.in. zmniejszenie formalności oraz poprawa płynności finansowej firm" - czytamy w komunikacie.

Projekt zakłada możliwość dokonania korekty przez podatnika, rozliczającego podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej, gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył prawidłowej wysokości podatku. Wprowadza też ułatwienie w odliczeniu VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej w wysokości 100% odliczeń od wydatków na samochody poprzez wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na samochód.

"Umożliwiono odliczenie VAT po upływie terminu na odliczenie na 'bieżąco' - rozszerzono liczbę okresów rozliczeniowych, w który podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji. Dopuszczono - opcjonalnie - możliwość składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym. Uregulowano kwestie uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny" - czytamy dalej.

W projekcie zawarte są regulacje, umożliwiające wydanie zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty. Możliwe będzie także przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT, na uregulowanie składki na rzecz KRUS.

Pierwsza inicjatywa o tym charakterze, czyli pakiet Slim VAT, pomyślnie przeszła proces legislacyjny i weszła w życie jako ustawa z 27 listopada 2020 r. Pakiet zawierał rozwiązania uproszczające i unowocześniające rozliczanie VAT przez podatników. Slim VAT był programem pilotażowym, przypomniano.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 października 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obwiązywać w innych terminach.