W ostatnim kwartale 2020 r. budżet zarobił 10,2 mln zł na opodatkowaniu płynu do papierosów elektronicznych i tytoniowych wyrobów nowatorskich – poinformował wiceminister finansów Jan Sarnowski w odpowiedzi na poselską interpelację.

Przypomnijmy, że pierwotnie akcyza miała być pobierana od lipca 2020 r., ale ostatecznie weszła o kwartał później z powodu pandemii koronawirusa. Podatek wszedł w życie od 1 października 2020 r. i wynosi: 0,55 zł za każdy mililitr płynu do e-papierosów, a od wyrobów nowatorskich – według stawki 155,79 zł za każdy kilogram i 32,05 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia (zgodnie z rozporządzeniem z 30 czerwca 2020 r., Dz.U. poz. 1159).
Wiceminister Sarnowski poinformował, że ubiegłoroczne dochody z akcyzy od wszystkich wyrobów tytoniowych wyniosły 21 mld 460 mln zł.
Wpływy z opodatkowania płynu do e-papierosów wyniosły 5,7 mln zł, a z opodatkowania tytoniowych wyrobów nowatorskich – 4,5 mln zł. Dane za pierwszy kwartał 2021 r. nie są jeszcze dostępne.
Odpowiedź wiceministra finansów Jana Sarnowskiego z 10 maja 2021 r. na interpelację poselską nr 22817