Spytała o to spółka, która w wydawanych przez siebie czasopismach sprzedaje miejsce pod reklamy, i to zarówno w wersji papierowej, jak i internetowej. Podkreśliła, że nie ingeruje w wygląd ani treść reklam, nie świadczy też żadnych usług w zakresie opracowania reklamy, doradztwa marketingowego czy public relations.
Jej wątpliwości dotyczyły par. 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. (Dz.U. poz. 1988). Z przepisu tego wynika, że kodem GTU 12 należy oznaczać usługi o charakterze niematerialnym, w tym m.in. marketingowe, reklamowe, badania rynku i opinii publicznej.