Reklama
Wytknął ministerstwu, że odpowiedni projekt nie został nawet wpisany do prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
Problem opodatkowania odsetek dostrzegła również sejmowa komisja ds. petycji, o czym pisaliśmy w artykule „Budżet nie ma zarabiać na spóźnionych odszkodowaniach” (DGP nr 13/2021). Opracowany przez nią projekt zmian w ustawie o PIT (druk sejmowy nr 923) w lutym br. został skierowany do pierwszego czytania. Do tej pory jednak nie znalazł się w porządku obrad żadnego z posiedzeń Sejmu.
Były obietnice…

Reklama
RPO zwracał się już w 2019 r. do resortu finansów w sprawie PIT od odsetek. Wówczas ministerstwo zapewniło, że trwają prace koncepcyjne nad zmianami. Z kolei w piśmie skierowanym do rzecznika 4 marca 2021 r. (nr DD3.055.1.2021) resort informował, że projektowane zwolnienie obejmie odsetki otrzymane od 1 stycznia 2021 r.
Ministerstwo potwierdziło to również w kwietniu br. (nr DD3.056.6.2021) w odpowiedzi na petycję jednego z podatników.
Od tego czasu jednak nic się nie zadziało.
…na nich się skończyło
Problem dotyczy wielu osób, w tym – jak zauważył rzecznik w najnowszym wystąpieniu do MF – dzieci będących ofiarami wypadków komunikacyjnych. RPO podał przykład ośmioletniego chłopca, któremu pijany kierowca zabił oboje rodziców i brata. Po wielu latach sąd cywilny zasądził na korzyść dziecka odszkodowanie od ubezpieczyciela wraz z odsetkami za opóźnienie. Ubezpieczyciel wypłacił kwotę główną i odsetki, ale na te ostatnie wystawił PIT-11.
Ustawa o PIT nie przewiduje bowiem zwolnienia dla odsetek, nawet gdy należność główna jest bez podatku. Potwierdzają to liczne wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, w tym np. z 3 lutego 2021 r. (sygn. akt II FSK 2592/18). NSA kieruje się tu uchwałą z 6 czerwca 2016 r. (sygn. akt II FPS 2/16), w której sąd orzekł, że odsetki za zwłokę są zaliczane do przychodów z innych źródeł i opodatkowane według skali podatkowej (18 i 32 proc.). Poszkodowani podatnicy muszą się więc liczyć z tym, że dopóki prawo się nie zmieni, fiskus nie zrezygnuje z podatku od odsetek.
Wystąpienie rzecznika praw obywatelskich z 10 maja 2021 r. do ministra finansów nr V.511.119.2021.EG