Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Chodziło o podatnika, który wspólnie z żoną kupił do majątku wspólnego działkę. Obecnie budują na niej dom jednorodzinny. Wykonawcą jest firma budowlana, a podatnik wraz z żoną są stronami umowy jako klienci indywidualni. Po zakończeniu budowy podatnik planuje przenieść pod ten adres siedzibę swojej firmy i w wydzielonych pomieszczeniach prowadzić biuro.
Firma budowlana wystawia na podatnika i jego żonę faktury VAT za kolejne etapy budowy domu. Zawierają one numer NIP dla każdego z nabywców, a dotyczą materiałów i usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy VAT. Mimo to są opłacane z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, z uwagi na to, że umowa na budowę została zawarta między wykonawcą a osobami prywatnymi.
Obawy podatnika dotyczyły art. 22p ust. 1 ustawy o PIT, który nie pozwala odliczać od przychodu tej części wydatku, za którą płatność została dokonana z pominięciem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.
Dyrektor KIS potwierdził, że art. 22p nie ma tu zastosowania, bo dotyczy on tylko transakcji, w których stronami są przedsiębiorcy i płatności są związane z wykonywaną działalnością gospodarczą. W tym wypadku dom zostanie wybudowany na cele prywatne, a jedynie jego część zostanie wydzielona pod biznes.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 4 maja 2021 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.34.2021.4.AW