Tak wynika z najnowszej edycji „Taxing Wages 2021”, czyli cyklicznego raportu OECD, w którym badana jest wysokość tzw. klina podatkowego. Chodzi o różnicę między łącznym kosztem zatrudnienia, pomniejszonym o wypłacone świadczenia rodzinne, a pensją netto.
Z raportu wynika, że w ubiegłym roku wysokość klina podatkowego spadła, a jeden z największych spadków miał miejsce w naszym kraju.