Problem pustych faktur co jakiś czas powraca w różnych odsłonach, a jedną z kwestii jest korekta takiego dokumentu (czy odpowiednio „pustej” pozycji w obrębie faktury). Jest to bez wątpienia bardzo ważne zagadnienie. Należy bowiem podkreślić, że puste faktury to nie tylko te dokumenty, które służą wyłudzaniu VAT czy innej formie oszukiwania fiskusa. Organy podatkowe i sądy administracyjne często zaś prezentują pogląd, że pustej faktury nie można wyzerować zwykłą fakturą korygującą. Ponadto z pustą fakturą wiąże się obowiązek zapłaty VAT w niej wykazanego, brak możliwości jego odliczenia przez odbiorcę, a ponadto sankcja podatkowa w wysokości nawet 100 proc., nie wspominając już o odpowiedzialności karnoskarbowej czy karnej.
Niewłaściwy odbiorca