•  ECDIP OBSŁUGUJE NIEMIECKICH KLIENTÓW. W Europejskim Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej powstał zespół do obsługi klientów niemieckojęzycznych - German Desk. Kierownikiem została Marzena Gubała, prawnik, specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
  •  RÖDL & PARTNER NA LIŚCIE AUTORYZOWANYCH DORADCÓW. 8 sierpnia Spółka Roedl Audit została wpisana na listę autoryzowanych doradców New Connect. New Connect ruszy z końcem sierpnia, a jest to zorganizowany i prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie rynek finansujący rozwój młodych przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu. To również nowa propozycja GPW dla inwestorów akceptujących podwyższone ryzyko w zamian za potencjalnie wysoki zwrot z inwestycji.
  •  NOWE BIURA ECDIP. Europejskie Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej otwiera nowe biuro w Pradze. Kierownikiem został Marcin Kłosowski, prawnik, ekonomista. Jest to pierwsze z zagranicznych biur spółki, która wkrótce planuje otwarcie kolejnych w: Brnie, Kijowie, Lwowie, Hamburgu i na Cyprze.
  •  ZESPÓŁ MDDP MICHALIK DŁUSKA Dziedzic i Partnerzy powiększył się o dwóch kolejnych ekspertów - Karolinę Puczyńską-Łada i Janinę Fornalik. Karolina specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz cen transferowych. Janina natomiast zasili zespół zajmujący się podatkiem VAT. Obie panie wcześniej związane były z warszawskim Ernst & Young.
  •  NOWY KIEROWNIK W FPA GROUP. Agnieszka Myrcha od początku września została kierownikiem Działu Usług Księgowych w warszawskim oddziale firmy świadczącej usługi outsourcingu księgowego FPA Group. Wcześniej pracowała na stanowisku głównego księgowego w holdingu KABA AG, następnie była związana z niemiecką grupą ACO. Doświadczenie zdobywała w latach 2000-2002 w Ernst & Young Usługi Księgowe. Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Posiada licencję ministra finansów uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
  •  REWIT NA LIŚCIE AUTORYZOWANYCH DORADCÓW. Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci jako Spółka Audytorska dołączyliśmy do grona Autoryzowanych Doradców nowo otwartego rynku NewConnect.
  •  REWIT OTRZYMAŁ WYRÓŻNIENIE. Spółka Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci, której prezesem zarządu jest Lucyna Witek otrzymała w tym roku statuetkę Lider Doradztwa 2006 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Rewit został liderem w kategorii doradztwo podatkowe.
  •  WYGRANA KANCELARII SALANS PRZED WSA.Szymon Daszuta z kancelarii Salans reprezentował stronę skarżącą. Sąd wydał precedensowy wyrok, w którym - uwzględniając istotę stosunku prawnego będącego podstawą wypłaty spornych odsetek - jednoznacznie potwierdził, iż podmiot nie będący wierzycielem odsetkowym nie może uzyskać dochodu z tytułu odsetek. Sąd potwierdził również, że nie można utożsamiać czysto technicznej czynności, jaką jest wypłata odsetek na rachunek bankowy innego podmiotu z faktem powstania przychodu odsetkowego po stronie tegoż podmiotu. Sygn. akt III SA/WA 508/07.
  •  GERMAN DESK W EUROPEJSKIM CENTRUM AUDYTU. Europejskie Centrum Audytu utworzyło departament German Desk. Jego kierownikiem została Marta Dziedzia. Doświadczenie zdobywała m.in. w niemieckiej firmie audytorskiej. Specjalizuje się w zagadnieniach przekształcania sprawozdań finansowych oraz sporządzania pakietów konsolidacyjnych zgodnie z niemieckim prawem bilansowym oraz MSSF.