Zakłada on także, że państwa członkowskie będą mogły zwolnić z podatku dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz KE lub unijnych agencji, jeśli takie towary lub usługi zostaną wykorzystane w interesie publicznym.
Dzięki zmianom tańsze o kwotę podatku mogą być m.in. zakupione przez KE bądź unijną agencję i przekazane przez nie dalej w celu walki z kryzysem: rękawice ochronne i respiratory, namioty, łóżka polowe, jedzenie i odzież, sprzęt poszukiwawczy i kamizelki ratunkowe, antybiotyki, liczniki radiacji, badania kliniczne, licencje na produkty farmaceutyczne.
Preferencja wewnątrz unijna będzie możliwa tylko, jeśli transakcja będzie opatrzona specjalnym „certyfikatem zwolnienia”. Szczegóły techniczne dotyczące certyfikatu będą opublikowane w unijnych aktach wykonawczych.
Zmiany w dyrektywie mają obowiązywać z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r. Projekt musi jeszcze zaopiniować Parlament Europejski i wymaga też jednomyślnej zgody w Radzie UE. Bruksela chce jednak, aby państwa unijne wdrożyły u siebie zmienione przepisy jeszcze w tym miesiącu, tj. do końca kwietnia 2021 r.
Zmiana okazała się niezbędna z uwagi na trwającą od ponad roku pandemię COVID-19. KE wydała już wcześniej decyzję, zgodnie z którą do końca kwietnia 2021 r. kraje członkowskie mogą nie pobierać cła ani VAT od importu towarów niezbędnych do walki z koronawirusem. W grudniu 2020 r. zmieniono też przepisy dyrektywy VAT, aby kraje unijne mogły do końca 2022 r. nakładać preferencyjne stawki VAT na dostawę urządzeń medycznych diagnozujących wystąpienie koronawirusa i powiązanych z nimi usług do szpitali lub placówek medycznych lub przyznawać zwolnienie z prawem do odliczenia VAT zapłaconego na poprzednim etapie obrotu przy dostawie takich urządzeń diagnostycznych i powiązanych z nimi usług do szpitali lub placówek medycznych.
Mogą też przyznawać zwolnienie z prawem do odliczenia VAT zapłaconego na poprzednim etapie obrotu przy dostawie szczepionek przeciw korona wirusowi oraz powiązanych z nimi usług do szpitali lub placówek medycznych.
Najnowszy projekt nowelizacji dyrektywy pozwoli na stałe zwolnienie z VAT szerszego katalogu towarów i usług.