Dotyczy ona stanu prawnego obowiązującego do końca 2018 r. Obecnie przepisy są już jasne.
Zasadą jest, że nie ma podatku dochodowego, jeżeli nieruchomość zostanie sprzedana po upływie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c ustawy o PIT).
Przez lata były spory, który moment należy uznawać za nabycie u rozwodników. Fiskus długo twierdził, że chodzi o moment podziału majątku.
Ten sam problem dotyczył wdowców, ale w ich sprawie minister finansów wydał interpretację ogólną już 8 lutego 2018 r. (nr DD2.8201.3.2017.KBF). Zrobił tak po korzystnej dla wdowców uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 maja 2017 r. (sygn. akt II FPS 2/17). Sąd stwierdził w niej, że każdy z małżonków staje się właścicielem całej nieruchomości już w chwili jej nabycia do majątku wspólnego. Przy sprzedaży liczy się więc data wspólnego nabycia (lub wybudowania) domu lub mieszkania.
Teraz minister finansów wyjaśnił, że to samo dotyczy rozwodników. Uwzględnił uchwałę oraz dominującą linię orzeczniczą NSA (np. wyrok z 17 kwietnia 2018 r., sygn. akt II FSK 781/16, z 19 grudnia 2018 r., sygn. akt II FSK 3541/16, z 12 czerwca 2018 r., sygn. akt II FSK 1615/16 oraz z 24 sierpnia 2017 r., sygn. akt II FSK 2012/15).
Dziś problemu już nie ma za sprawą obowiązującego od 2019 r. art. 10 ust. 6 ustawy o PIT. Wynika z niego, że po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej pięcioletni okres liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości do majątku wspólnego.
Interpretacja ogólna ministra finansów z 23 marca 2021 r., nr DD2.8201.7.2020