Dotyczy ona stanu prawnego obowiązującego do końca 2018 r. Obecnie przepisy są już jasne.
Zasadą jest, że nie ma podatku dochodowego, jeżeli nieruchomość zostanie sprzedana po upływie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c ustawy o PIT).