Termin rozliczenia rocznego CIT przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych został wydłużony do 30 czerwca 2021 r. , poinformowało Ministerstwo Finansów (MF). Rozporządzenie w tej sprawie podpisał minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Zostało ono wydane równolegle do procedowanej w parlamencie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która zawiera identyczne rozwiązania jak rozporządzenie. Pierwotny termin rozliczenia rocznego CIT mijał 31 marca 2021 roku.

Podatnicy mają teraz do 30 czerwca 2021 r. obowiązek złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. oraz wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.