Zasadą jest, że jeżeli nieruchomość zostanie sprzedana przed upływem pięciu lat od jej nabycia (np. odziedziczenia), to należy zapłacić 19-proc. podatek od dochodu ze zbycia (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT).
Do końca 2018 r. pięcioletni termin, po którym można było zbyć bez podatku odziedziczoną nieruchomość, był liczony od daty otwarcia spadku (czyli od śmierci spadkodawcy). W 2019 r. przepisy zostały zmienione na korzyść podatników i pięcioletni termin jest liczony nie od daty nabycia jej przez spadkobiercę, tylko przez spadkodawcę. W rezultacie o ewentualny PIT od dochodu ze sprzedaży muszą martwić się jedynie ci spadkobiercy, którzy dziedziczą nieruchomości nabyte przez spadkodawcę krótko przed jego śmiercią.