Podatnik prowadzi działalność szkoleniową. Współpracuje on z firmą X, która otrzymała zlecenie na wykonanie usług zwolnionych z VAT jako finansowanych w co najmniej 70 proc. ze środków publicznych. Podatnik będzie świadczyć usługi szkoleniowe jako podwykonawca dla firmy X. Czy również będzie mógł zastosować zwolnienie od VAT?

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT zwolnione są z podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT) finansowane w całości ze środków publicznych. Zwolnienie to uzupełnia zwolnienie przewidziane w par. 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia w sprawie zwolnień VAT, które obejmuje usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70 proc. ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.