Przedsiębiorca może rozliczyć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przychody z przeniesienia praw majątkowych – wyjaśnił w interpretacji dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Odniósł się w ten sposób do pytania informatyka-przedsiębiorcy, który do części uzyskanego przychodu chciał stosować podwyższone o 50 proc. koszty podatkowe.

W ramach swojej działalności gospodarczej informatyk pisał zamówione przez kontrahentów oprogramowanie i odpłatnie przekazywał do niego prawa autorskie. Wynagrodzenie, które otrzymywał, dzielone było na dwie odrębne części: dotyczącą usług programistycznych oraz honorarium za przekazanie praw autorskich. Całość uzyskanego przychodu informatyk rozliczał w ramach działalności gospodarczej. Nabrał jednak wątpliwości w związku z niektórymi interpretacjami izb skarbowych z których wynikało, że przedsiębiorca nie może rozliczyć w ramach firmy przychodów z przeniesienia majątkowych praw autorskich. Potwierdził to m.in. 2 grudnia 2013 r. dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (nr (ILPB1/415-996/13-4/AP) i wcześniej 10 października 2013 r. dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPB1/415-718/13-4/EC).

Informatyk zapytał więc izbę skarbową czy rozliczał się do tej pory prawidłowo. Sam sądził, że nie - i że powinien dokonać odpowiednio korekty. Uważał, że tylko część przychodu będzie mógł rozliczyć w firmie, natomiast honorarium za przeniesienie praw autorskich powinno podlegać PIT jako pochodzące z praw majątkowych. Odpowiednio miałby też wtedy prawo do stosowania podwyższonych 50 proc. kosztów podatkowych zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o PIT (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Z opinią informatyka nie zgodziła się izba skarbowa, która nakazała aby nie zmieniał on sposobu dotychczasowych rozliczeń. Izba wyjaśniła, że ustawa o PIT nie wyklucza możliwości rozliczania przychodów z praw majątkowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 lipca 2014 r. (nr IPPB1/415-457/14-2/EC)