Przedsiębiorcy nie będą musieli zgłaszać do bazy SENT przewozu gazu LPG w butlach o masie brutto do 69 kg. Obecny limit zwolnienia wynosi 61 kg.

Zmianę zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1477).
Obecnie zwolnienie z obowiązku zgłaszania dotyczy przewozu LPG w butlach o maksymalnej masie brutto do 61 kg lub o objętości do 85 litrów. Po zmianach limit masy brutto zwiększy się do 69 kg.
Druga planowana zmiana ma związek z uchwaloną przez Sejm 25 lutego br. nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw . Zgodnie z tą nowelizacją (pracuje teraz nad nią Senat) przewóz towarów przy zastosowaniu elektronicznego dokumentu dostawy nie będzie musiał być zgłaszany bazie SENT. Będzie to jednak dotyczyć wyłącznie towarów, o których mowa w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 859 ze zm.). Chodzi więc o przewóz np. skażonego alkoholu, paliw opałowych czy suszu tytoniowego.
Natomiast przewóz niektórych innych towarów (np. oleju rzepakowego) musi być zgłaszany do bazy SENT na podstawie rozporządzenia ministra finansów, a nie ustawy. Projekt jego nowelizacji zakłada, że przewozy takich towarów również nie będą monitorowane, jeżeli będą się odbywać na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy. W ten sposób zasady zostaną ujednolicone.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi – w konsultacjach publicznych