Zmianę zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1477).
Obecnie zwolnienie z obowiązku zgłaszania dotyczy przewozu LPG w butlach o maksymalnej masie brutto do 61 kg lub o objętości do 85 litrów. Po zmianach limit masy brutto zwiększy się do 69 kg.