Spytali o to małżonkowie, którzy wspólnie rozliczają się z PIT. Oboje mają orzeczony stopień niepełnosprawności, mąż – w stopniu umiarkowanym, a żona – w stopniu znacznym. Dodatkowo kobieta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz samodzielnej egzystencji.
Oboje otrzymali wcześniej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pieniądze na zakup komputera (żona) i laptopa (mąż). Wyjaśnili, że zakup ten umożliwił im likwidację barier w porozumiewaniu się, bo dzięki temu mogą przesyłać informacje i dokumenty.
Obecnie dokupili sobie – już na własny koszt za 518 zł – urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kopiarka). Spytali fiskusa, czy mogą w związku z tym skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej.
Z przepisów wynika, że ulga ta przysługuje na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego (z art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT).
Małżonkowie uważali, że choć kupione urządzenie nie ma cech indywidualnych, wyróżniających je od innych sprzętów tego typu, to w ich przypadku będzie spełniać podobną funkcję, jaką pełni np. proteza.
Podkreśli, że umożliwi im ono komunikację z urzędami, zwłaszcza teraz, w czasie pandemii, gdy z powodu zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego większość urzędów i instytucji jest zamknięta dla bezpośredniej obsługi klienta. Przekonywali, że urządzenie jeszcze bardziej pomoże im w likwidacji barier, na które są skazani jako osoby niepełnosprawne.
Podkreślili również, że potrzeba zakupu komputerów (odnośnie do których nie chcą korzystać z ulgi rehabilitacyjnej, ponieważ zostały one sfinansowane z PFRON) z drukarką została potwierdzona na zaświadczeniu lekarskim, które zostało wydane na potrzeby uzyskania dofinansowania z PFRON. Otrzymana kwota była jednak zbyt mała i nie wystarczyła na zakup całości sprzętu.
Dyrektor KIS potwierdził, że w takich okolicznościach zakup urządzenia wielofunkcyjnego może być uznany za wydatek poniesiony na cele rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT. Będzie więc można odliczyć go w pełnej kwocie od dochodu w zeznaniu rocznym.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 4 marca 2021 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.872.2020.3.MKA