Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała 21 lipca 2014 r. na swoich stronach internetowych nowy standard automatycznej wymiany informacji o rachunkach bankowych dla celów podatkowych.

Przedstawiciele Organizacji wyjaśnili w rozmowie z DGP, że w praktyce nowy standard oznacza odejście tajemnicy bankowej do lamusa. Na jego stosowanie zgodziło się już 66 państw i terytoriów zależnych: w tym m.in. Szwajcaria, Singapur i Lichtenstein.

Przyjęty przez OECD standard przewiduje, że kraje, które go przyjmą mają co roku otrzymywać informacje od instytucji finansowych i następnie automatycznie wymieniać je z innymi zainteresowanymi państwami.

Polska znalazła się w grupie prymusów zmian i planuje rozpocząć automatyczną wymianę informacji już w drugiej połowie 2017 roku.

Więcej będzie można przeczytać w czwartkowym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej"