Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Przysługuje ona w części, w jakiej wydatek nie został sfinansowany (dofinansowany) z żadnego funduszu ani nie został zwrócony podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie.
Z pytaniem w tej sprawie zwrócił się emeryt, który planował zakup bieżni elektrycznej za 2 900 zł. We wniosku o interpretację wyjaśnił, że jego niepełnosprawność ma związek z chorobą układu sercowo-naczyniowego. Dodał, że ma zaświadczenie od kardiologa o potrzebie korzystania z bieżni wysiłkowej, co ma poprawić rokowania i zmniejszyć ryzyko chorób.
Reklama
Dyrektor KIS potwierdził, że podatnik może odliczyć wydatek na bieżnię od swojej emerytury. Podkreślił, że kupiony sprzęt musi być wykorzystywany w rehabilitacji oraz m.in. służyć przywracaniu sprawności organizmu. Dlatego – jak wyjaśnił ‒ podatnik powinien wykazać:
  • związek pomiędzy kupionym sprzętem a niepełnosprawnością w taki sposób, aby organy podatkowe mogły uznać, że ułatwia on wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, oraz
  • że istnieje związek pomiędzy rodzajem nabytego sprzętu a rodzajem niepełnosprawności podatnika.
Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę jest na to dowodem – potwierdził organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 26 lutego 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.984.2020.2.AKU