Projekt odnosi się do należytej staranności przy weryfikacji rozliczeń drugiej strony transakcji z podmiotem z raju podatkowego, o której mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT oraz art. 23za ust. 1b ustawy o PIT. Oba przepisy obowiązują od 1 stycznia 2021 r.
Objaśnienia nie będą natomiast dotyczyły pojęcia należytej staranności na gruncie przepisów dotyczących podatku u źródła. Nie będą też odnosić się do pojęcia ani ustalania rzeczywistego właściciela (z ang. beneficial owner).