Spytała o to spółka, która w umowie zawartej z przewoźnikiem wzięła na siebie odpowiedzialność za zarządzanie infrastrukturą kolejową. Zasadniczy zrąb umowy został podzielony na dwie części: utrzymanie infrastruktury i gotowość techniczną. Spółka dbała m.in. o wycinanie krzewów i traw, przegląd i konserwację specjalistycznych urządzeń, remonty, aktualność badań technicznych pojazdów. Jako formalny zarządca infrastruktury kolejowej działała na podstawie przepisów ustawy o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1043 ze zm.).
Była zdania, że świadczy usługi zarządcze, które zgodnie z par. 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia ministra finansów z 15 paź dziernika 2019 r. (Dz.U. poz. 1988) powinny być oznaczane w JPK_V7 symbolem GTU_12. Przepis ten mówi o oznaczaniu usług o charakterze niematerialnym, w tym zarządczych.