MF poinformowało, że planuje jedynie przesunięcie terminu dla organizacji non profit.
To oznacza, że przedsiębiorcom zostały niespełna cztery tygodnie na dokończenie prac nad sprawozdaniami i na złożenie podpisów przez głównego księgowego oraz wszystkich wspólników (w spółkach osobowych) lub wszystkich członków zarządu (w spółkach kapitałowych).
W ubiegłym roku resort poinformował o planach przesunięcia terminów sprawozdawczych dla wszystkich jednostek na kilka dni przed terminem sporządzenia sprawozdania finansowego. W bieżącym roku na to się nie zanosi. „Nie jest planowane przedłużenie terminów (określonych w ustawie o rachunkowości) na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych dla wszystkich jednostek” - poinformowało właśnie MF.
Tłumaczy, że „dane pozyskiwane ze sprawozdań finansowych stanowią ważne źródło informacji dla instytucji kredytowych, kontrahentów oraz innych odbiorców przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Wykorzystywane są one również do tworzenia informacji statystycznych istotnych dla funkcjonowania państwa”.
MD dodało też, że doświadczenia ostatnich miesięcy wskazują, iż w obszarze rachunkowości w coraz większym stopniu wykorzystywana jest e-księgowość i e-sprawozdawczość.
Resort chce uczynić wyjątek dla organizacji non profit, których działalność opiera się w dużej mierze na wolontariacie i pracy społecznej. Wkrótce ma zostać opublikowany projekt rozporządzenia w tej sprawie.