W internecie pojawiły się oferty sprzedaży spółek komandytowo-akcyjnych z przedłużonym rokiem obrotowym. Dodatkową zachętą dla kupujących ma być niedawny wyrok korzystny dla podatników.
9 lipca 2014 r. WSA w Gdańsku orzekł, że spółka komandytowo-akcyjna (SKA) może kontynuować w 2014 r. wybrany rok obrotowy inny niż kalendarzowy, nawet jeśli jej akcjonariuszami były osoby fizyczne (sygn. akt I SA/Gd 650/14).
Orzeczenie na zachętę