Przejściowo transakcje towarowe z Irlandią Północną należy nadal oznaczać w jednolitym pliku kontrolnym kodem GB – poinformowało Ministerstwo Finansów.

Komunikat MF jest związany z wyjściem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej i zakończeniem okresu przejściowego. Z początkiem 2021 r. Wielka Brytania stała się krajem trzecim, zasadniczo więc w tym przypadku trzeba stosować przepisy VAT dotyczące eksportu lub importu.
Wyjątkiem jest Irlandia Północna – w tym wypadku w zakresie dostaw towarów będą nadal stosowane do końca 2024 r. (a może nawet dłużej, jeśli termin zostanie wydłużony) zasady odnoszące się do wewnątrzwspólnotowych dostaw i wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (WDT i WNT).
Mimo to wszystkie transakcje towarowe z podatnikami z Irlandii Północnej należy oznaczać w strukturach: JPK_V7M, JPK_V7K oraz JPK_FA(3) kodem GB.
Będzie tak do czasu zakończenia prac nad zmianami, które umożliwią stosowanie do nich kodu kraju „XI” – poinformował resort. ©℗