Komunikat MF jest związany z wyjściem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej i zakończeniem okresu przejściowego. Z początkiem 2021 r. Wielka Brytania stała się krajem trzecim, zasadniczo więc w tym przypadku trzeba stosować przepisy VAT dotyczące eksportu lub importu.
Wyjątkiem jest Irlandia Północna – w tym wypadku w zakresie dostaw towarów będą nadal stosowane do końca 2024 r. (a może nawet dłużej, jeśli termin zostanie wydłużony) zasady odnoszące się do wewnątrzwspólnotowych dostaw i wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (WDT i WNT).