Jeśli stan faktyczny we wniosku o interpretację jest wystarczająco jasny, to odpowiedź izby skarbowej nie może odnosić się do niezawartych w nim hipotetycznych zdarzeń – potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Rozstrzygnął w ten sposób sprawę polskiego rezydenta, który zasiadał jako dyrektor w radzie nadzorczej maltańskiej spółki kapitałowej. Nie był w niej zatrudniony, natomiast w związku ze swoją funkcją odpłatnie ją reprezentował i działał w jej imieniu.
Podatnik spytał izbę skarbową, czy wynagrodzenie, które otrzymuje, będzie opodatkowane tylko na Malcie i czy będzie miało wpływ na ustalenie wysokości PIT należnego od jego dochodów krajowych. Wskazał przy tym na art. 16 polsko-maltańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (Dz.U. z 1995 r. nr 49, poz. 256 ze zm.), zgodnie z którym wynagrodzenia dyrektorów maltańskich spółek mogą być opodatkowane tylko na Malcie.
Izba skarbowa przyznała mu rację tylko częściowo. Powołała się na pkt 9 komentarza do art. 16 Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. Wynika z niego, że dyrektor spółki często pełni także inne funkcje, np. jest pracownikiem, doradcą, konsultantem. W takiej sytuacji wynagrodzenie z tytułu tych dodatkowych obowiązków podlega daninie w kraju, w którym podatnik jest rezydentem. Te same zasady obowiązują także w umowie polsko-maltańskiej – przypomniała izba.
Podatnik złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Argumentował, że fiskus nie powinien sztucznie rozbijać składników jego wynagrodzenia, skoro taki podział nie wynikał z wniosku o interpretację.
WSA przyznał mu rację. Stwierdził, że opis stanu faktycznego zawarty w pytaniu do izby nie budził żadnych wątpliwości. Podatnik jasno wskazał, że będzie dyrektorem w maltańskiej spółce kapitałowej i nie będzie otrzymywał wynagrodzenia z innych tytułów. Niepotrzebnie więc izba badała także, jak opodatkowana byłaby hipotetyczna pensja otrzymywana przez niego z racji pełnienia innych funkcji – podkreślił sąd.
Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Łodzi z 18 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 231/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia