Przedsiębiorca powinien oznaczać symbolem MPP w JPK_V7 wyłącznie transakcje objęte zgodnie z przepisami mechanizmem podzielonej płatności. Nie ma więc znaczenia to, czy za towar lub usługę zapłacono w split paymencie i że kontrahent dobrowolnie oznaczył fakturę symbolem MPP mimo braku takiego obowiązku – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji.

Pytanie zadała spółka jawna, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dostarczała towary i świadczyła usługi objęte mechanizmem podzielonej płatności (wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT). Spółka, jak podkreślała – z ostrożności, dobrowolnie oznaczała wszystkie wystawianie przez siebie faktury symbolem MPP. Podobnie postępowali jej kontrahenci, którzy w ten sposób oznaczali większość wystawianych przez siebie faktur. Spółka zaś płaciła w podzielonej płatności za 95 proc. otrzymanych dokumentów, nawet gdy brak na nich było symbolu MPP.
We wniosku o interpretację spółka uważała, że od października 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. (Dz.U. poz. 1988) powinna oznaczać symbolem MPP w JPK_V7 wszystkie faktury zawierające oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”, a więc także te oznaczone w ten sposób dobrowolnie. Tylko w takim przypadku ewidencja będzie bowiem zawierała rzeczywiste dane określone na fakturze VAT – tłumaczyła spółka.
Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Przypomniał, że w par. 10 ust. 4 pkt 13 i par. 11 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia z 15 października 2019 r. mowa jest wyłącznie o transakcjach objętych zgodnie z przepisami ustawy o VAT mechanizmem podzielonej płatności po stronie sprzedaży i zakupu.
To zaś oznacza, że przedsiębiorcy, którzy dobrowolnie płacą kontrahentowi w tym mechanizmie albo umieszczają odpowiedni symbol na każdej fakturze mimo braku takiego obowiązku, nie powinni stosować oznaczenia MPP w JPK_V7 – podsumował dyrektor KIS.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 lutego 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.905.2020.1.IK