Spółka (producent sprzętu elektroinstalacyjnego) argumentowała, że główna działalność odbywa się u niej przede wszystkim w hali produkcyjnej, gdzie jednocześnie blisko siebie pracuje kilkadziesiąt osób. W obecnej sytuacji pandemicznej taki model pracy wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem, co może przełożyć się na realne straty finansowe dla firmy.
Postanowiła więc podjąć kroki zaradcze i kupiła dwa koncentratory tlenu oraz dwa pulsykometry. Urządzenia te planowała udostępniać chorym pracownikom oraz ich rodzinom, co pozwoliłoby na szybszy powrót podwładnych do zdrowia i do pracy.
Była przekonana, że pracownicy, którzy skorzystają z tych urządzeń, nie będą mieli z tego tytułu przychodu podatkowego z nieodpłatnych świadczeń. W związku z tym nie musiałaby, jako płatnik, potrącać zaliczek na PIT od wartości takich świadczeń. Spółka powołała się na objaśnienia podatkowe ministra finansów z 21 lipca 2020 r. w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Nawiązała również do tez wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13).
Uznała, że w świetle objaśnień ministra oraz wyroku TK udostępnienie pracownikom sprzętu niezbędnego do walki z epidemią koronawirusa pozostaje w interesie pracodawcy, a nie pracowników, więc nie uzyskują oni z tego tytułu przychodu z nieodpłatnych świadczeń.
Dyrektor KIS to potwierdził. Przyznał, że udostępnienie chorym pracownikom koncentratów tlenu i pulsykometrów jest skutecznym sposobem walki z wirusem. Kupując te urządzenia i udostępniając je pracownikom, spółka zabezpiecza się przed negatywnymi skutkami pandemii, co jest istotne np. dla terminowego wywiązywania się przez nią z kontraktów handlowych. Tym samym udostępnienie tych urządzeń leży w interesie jej samej, a nie jej pracowników – podsumował dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 29 stycznia 2021 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.950.2020.2.TR