Przez swój profil w skarbówce można złożyć pismo do urzędu skarbowego, wysłać JPK_VAT, ZAW-NR i czynny żal. Można też opłacić mandat i zobowiązania wobec fiskusa.

Wczoraj Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej, uruchomił pierwszy etap projektu e-Urząd Skarbowy. Podatnicy mogą się już zalogować do swojego konta m.in. przez stronę podatki.gov.pl. W tym celu należy użyć profilu zaufanego, e-dowodu osobistego lub bankowości elektronicznej.
Z nowych możliwości mogą korzystać zarówno podatnicy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, jak i ci, który mają własny biznes.
Co jest na koncie
Obecnie na koncie dostępne są:
 • dane o podatniku, działalności gospodarczej, mikrorachunku podatkowym i historii logowania,
 • usługa Twój e-PIT,
 • informacje o nałożonych mandatach,
 • dostęp do aplikacji e-mikrofirma,
 • płatności online za niektóre zobowiązania.
Można też złożyć niektóre pisma (np. wniosek o zaliczenie nadpłaty/zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań).
Inne usługi będą wdrażane etapami do 22 września 2022 r. Pisaliśmy o tym w artykule „Podatnik będzie miał swoje konto do komunikacji z fiskusem” (DGP nr 254/2020).
Chodzi m.in. o możliwość otrzymywania e-zaświadczeń, a także:
 • integrację z serwisem e-TOLL,
 • usługi dla notariuszy i komorników sądowych,
 • usługi dotyczące m.in. składania wniosków i udostępniania informacji o stanie spraw.
Pismo do urzędu
Za pośrednictwem konta w systemie e-Urząd Skarbowy podatnik może przesyłać pisma do skarbówki (pole „Złóż dokument”). Chodzi o:
 • pismo ogólne do urzędu skarbowego,
 • pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty,
 • wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań,
 • czynny żal (tj. zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego),
 • zawiadomienie ZAW-NR (tj. o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT).
Podatnik na swoim profilu znajdzie informację o wysłanych pismach, a także ich numer referencyjny, datę wysłania i status (status 200 oznacza, że można pobrać urzędowe potwierdzenie odbioru).
Mandaty
Na koncie znajdą sie też informacje dotyczące otrzymanych mandatów, które wpłacane są na konto skarbówki. Chodzi o mandaty wystawione przez policję, sanepid, straż graniczną, straż leśną, urzędy miast, nadleśnictwa, nadzór budowlany, urzędy celno-skarbowe. W systemie nie pojawią się dane o mandatach np. z fotoradarów, które nie trafiają na konto skarbówki.
– Niewykluczone, że to się zmieni, i w przyszłości resort nawiąże współpracę z innymi instytucjami – stwierdził na wczorajszej konferencji prasowej Przemysław Koch, pełnomocnik ministra do spraw informatyzacji.
Na razie jednak informacja o mandatach jest ograniczona. Te, które pojawiły się bądź dopiero pojawią się w systemie e-Urząd Skarbowy, będzie jednak można od razu zapłacić za pośrednictwem swojego konta.
Płatności online
Przez konto e-Urząd Skarbowy będzie można regulować należności, które trafiają na rachunek fiskusa lub indywidualny rachunek podatnika. Na razie chodzi o zapłacone przez osoby fizyczne mandaty, a także o ich płatności w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC, podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej, opłaty skarbowej, pozostałych podatków i należności niepodatkowych.
W tym celu wystarczy, że podatnik wybierze odpowiednie zobowiązanie, klikając w pole „Płatności online”, i wpisze odpowiednie dane zgodnie z informacjami pojawiającymi się na ekranie. W przypadku mandatów opcja płatności będzie dostępna tuż przy informacji o nich (w polu „Mandaty” na głównym pulpicie).
Płatność dokonywana jest za pośrednictwem systemu Paybynet. Na razie do systemu przystąpiło kilkanaście banków i ponad 40 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. – Lista ta zostanie jednak rozszerzona, bo zainteresowanie realizacją takich płatności zgłosiły kolejne banki – poinformował Przemysław Koch.
W serwisie dostępne będą cała historia płatności online i informacja, czy płatność zakończyła się pomyślnie. Przy płatności przez system Paybynet trzeba jednak będzie jednak zapłacić niewielką prowizję.
E-mikrofirma
Aplikacja e-mikrofirma jest dostępna dla tych podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Umożliwia ona prowadzenie ewidencji faktur zakupowych i sprzedażowych, a także przygotowanie plików JPK_VAT. Na koncie dostępna jest też pełna lista dokumentów dotychczas wysłanych wraz z informacjami o ich numerach referencyjnych, okresach, za które zostały złożone, datach wysłania, a także celu ich przekazania (plik podstawowy, korekta) i datach dotarcia do urzędu skarbowego.
Twój e-PIT
Z kontem zostanie zintegrowana usługa Twój e-PIT. Będzie można się do niej też zalogować, korzystając z danych podatkowych, czyli potrzebne będą:
 • PESEL (albo NIP i data urodzenia),
 • kwota przychodu z rozliczenia za 2019 r.,
 • kwota przychodu z jednej informacji od płatników za 2020 r. (np. z PIT-11 od twojego pracodawcy).
Następnie będzie trzeba wpisać kwotę nadpłaty lub podatku do zapłaty z rozliczenia za 2019 r.
Logując się w ten sposób, podatnik nie będzie mógł skorzystać z pozostałych usług e-Urzędu Skarbowego, gdyż nie będą dostępne.
Tak jak w ubiegłym roku skarbówka przygotuje zeznania podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38. Nadal jednak nie będą one wypełniane dla przedsiębiorców. Tadeusz Kościński poinformował na wczorajszej konferencji, że resort pracuje nad ułatwieniami dla przedsiębiorców w tym zakresie, ale na razie mogą oni liczyć jedynie na częściowo wypełniony roczny PIT (na podstawie zebranych przez skarbówkę danych).©℗
Konto w e-Urzędzie Skarbowym