Podatnik, który dobrowolnie ureguluje zaległość podatkową, ma prawo do niższej stawki odsetek w wysokości 75 proc. stawki podstawowej – potwierdził WSA w Warszawie.
Orzekł, że preferencja ta przysługuje także podatnikom, którzy wpłacają zaliczki na podatek bez obowiązku składania deklaracji.
Wyrok dotyczy spółki, u której powstały zaległości w zaliczkach na CIT za 2012 r. Wobec tego, wraz z deklaracją CIT-8 za ten rok, spółka złożyła wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości wraz z odsetkami. Dołączyła pismo, w którym wykazała prawidłową wysokość zaliczek za poszczególne miesiące i odsetki od nich. Te ostatnie obliczyła według obniżonej stawki, wynoszącej 75 proc. stawki podstawowej, zgodnie z art. 56 par. 1a ordynacji podatkowej.