Limity podatkowe determinują, kto może korzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, posiadać status małego podatnika lub korzystać z obniżonej stawki podatku CIT. Z artykułu dowiesz się, jakie limity podatkowe obowiązują w 2021 r.

Limity określone w ustawach podatkowych zmieniły się 1 stycznia 2021 r. Wynika to z jednej strony ze zmian przepisów, a z drugiej ze zmiany kursu euro. Średni kurs z 1 października 2020 r. ogłoszony przez NBP, będący podstawą do ustalenia niektórych limitów, wyniósł 4,5153 – to wzrost o ok. 14 groszy.

Jednorazowa amortyzacja

Status małego podatnika w PIT lub CIT umożliwia korzystanie z jednorazowej amortyzacji środków trwałych do kwoty 50 tys. euro rocznie. Ta metoda jest przewidziana w stosunku do maszyn i urządzeń zaliczonych do grup 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych.

Limit jednorazowej amortyzacji w wysokości 50 tys. euro pozostał bez zmian, zmienił się natomiast przelicznik – w 2021 r. jest to 226 tys. zł. Niezależnie od tego, przedsiębiorcy – bez względu na to, czy posiadają status małych podatników - mogą korzystać z innej metody jednorazowej amortyzacji do kwoty 100 tys. zł rocznie.

Limit dla małego podatnika 2021

Małym podatnikiem według ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT może być podmiot prowadzący działalność gospodarczą, którego przychody za zeszły rok nie przekroczyły 2 mln euro. W 2020 r. dawało to równowartość 8 747 000 zł, aktualizacja kursu spowodowała, że w 2021 r. jest to 9 031 000. (po zaokrągleniu do 1 000 zł). Mały podatnik w przeciwieństwie e do dużego podatnika ma pewne przywileje, tj. prawo do kwartalnego opłacania zaliczek na podatek dochodowy i korzystana z jednorazowej amortyzacji.

W przypadku CIT status małego podatnika (lub firmy dopiero rozpoczynającej działalność) jest potrzebny do korzystania z preferencyjnej stawki 9 proc. To jednak nie wszystko – by płacić niższy CIT, dochody bieżące (a więc w obecnym roku) również nie mogą przekroczyć innego limitu. Jego wysokość w 2021 r. wzrosła z 1,2 mln euro do 2 mln euro. W tym zakresie ważna jest inna data publikacji kursu - stosuje się średni kurs NBP z 4 stycznia 2021 r., który wyniósł 4,5485. Po przeliczeniu limit przychodów bieżących wynosi więc 9 097 000 zł.

Należy jednak pamiętać, że stawka 9 proc. dotyczy tylko dochodów z działalności operacyjnej, nie stosuje się jej wobec dochodów kapitałowych. Obniżonej stawki nie może też stosować firma powstała w wyniku niektórych restrukturyzacji i przekształceń.

Ryczałt - limit 2021

Największa zmiana dotyczy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dotąd mogli z niego skorzystać podatnicy, których przychody nie przekroczyły 250 tys. euro (1 093 350 zł). W 2021 r. limit ten wzrósł ośmiokrotnie do kwoty 2 mln euro (9 030 600 zł – tu kwoty powstałej z przeliczenia nie zaokrągla się do 1 tys. zł). Warto dodać, że znacznie rozszerzył się też katalog branż mogących korzystać z opodatkowania działalności gospodarczej tą formą podatku.

Te nowości w prawie podatkowym spowodowały, że rozliczanie się w formie ryczałtu stanie się zdecydowanie bardziej popularny. Wielu przedsiębiorców szuka więc informacji o ryczałcie, wśród pytań pojawia się o to, czy w przepisach dotyczących limitu przychodów mowa jest o kwocie netto czy brutto. Wyjaśniamy: limit ryczałtu liczy się bez podatku VAT (a wiec netto), gdyż VAT nie jest przychodem.

Przekroczenie identycznego limitu 9 030 600 zł przychodów netto za zeszły rok nie tylko pozbawia prawa do rozliczanie się ryczałtem, ale też obliguje do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Limit VAT – 2021

Status małego podatnika CIT lub PIT nie oznacza, że przedsiębiorca jest też małym podatnikiem VAT. W przypadku podatku od towarów i usług obowiązuje inny limit małego podatnika: 1,2 mln euro, który po przeliczeniu i zaokrągleniu do 1 000 zł odpowiada kwocie 5 418 000 zł.

Inny limit małego podatnika VAT dotyczy m.in. podatników prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie i zarządzających funduszami powierniczymi. Wynosi 45 tys. euro, co w 2021 r. odpowiada kwocie 203 tys. zł.

W podatku VAT obowiązuje też limit zwolnienia podmiotowego – firma nie musi rejestrować się jako podatnik VAT czynny, jeśli jej przychody za ubiegły rok nie przekroczyły 200 tys. zł. Wysokość tego limitu w 2021 r. pozostaje bez zmian. Nie wlicza się do niego kwoty podatku oraz:

  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju lub na terytorium kraju;
  • sprzedaży towarów i usług, zwolnionych przedmiotowo z VAT, z wyjątkiem m.in. transakcji związanych z nieruchomościami;
  • sprzedaży towarów, które są zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Limity podatkowe 2021 - tabela