Zmiany w organizacji trzech izb NSA (finansowej, gospodarczej i ogólnoadministracyjnej) wynikają z zarządzenia nr 30 prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 września 2020 r. Celem jest lepsza organizacja i przyspieszenie rozpatrywania spraw, w tym m.in. podatkowych.
Podatników i ich pełnomocników najbardziej interesują zmiany w Izbie Finansowej, bo to ona rozstrzyga skargi kasacyjne w ich sprawach. Od 1 stycznia 2021 r. utworzony został III wydział orzeczniczy tej izby. Ma się on zajmować „pozostałymi podatkami”, a więc z zakresu m.in. podatków i opłat lokalnych (m.in. podatku od nieruchomości) oraz podatku od spadków i darowizn.
Do końca 2020 r. sprawy te leżały w gestii II wydziału, który teraz ma się skupić na rozstrzyganiu spraw z zakresu podatków dochodowych (PIT i CIT).
Zmiany zaszły również w I wydziale Izby Finansowej. Rozstrzyga on teraz, tak jak dotychczas, sprawy z zakresu VAT, a także – to nowość – z zakresu akcyzy. Tym samym sprawy akcyzowe wróciły z Izby Gospodarczej do Izby Finansowej.
Izba Gospodarcza ma jeszcze rozpatrzyć wszystkie sprawy dotyczące podatku akcyzowego, które wpłynęły do końca 2020 r. Tymi, które wpłynęły do NSA począwszy od 1 stycznia br., zajmie się już Izba Finansowa (I wydział orzeczniczy).
Konsekwencją tych zmian jest również nowy sposób oznaczania spraw podatkowych na wokandzie jako: III FSK, III FZ, a także I FZ oraz II FZ. Dotychczas funkcjonowały dwa oznaczenia – I FSK oraz II FSK i one nadal będą stosowane.
Zmiany nastąpiły też od 1 stycznia br. w innych izbach, niezajmujących się podatkami. Nowy wydział utworzono w Izbie Ogólnoadministracyjnej (wydział III). Ponadto z Izby Ogólnoadministracyjnej do Gospodarczej przeniesiono sprawy z zakresu dróg, zdrowia i broni. Dotychczas sprawy z tego zakresu były podzielone między obie te izby. ©℗