Podatnikowi, który wziął w leasing (operacyjny) samochód osobowy, przysługują dwa limity odnoszące się do kwoty 150 tys. zł – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Wyjaśnił, że jeden dotyczy miesięcznych rat leasingowych i opłaty wstępnej, wynikających z umowy leasingu (art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy o CIT oraz art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o PIT). Natomiast drugi pułap ma zastosowanie do ewentualnych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych po wykupie auta z leasingu operacyjnego (art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT oraz art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT).
Dyrektor KIS zgodził się tym samym z podatnikiem, że transakcja wykupu samochodu jest podatkowo odrębna od leasingu. Opłata końcowa związana z wykupem samochodu, która nie jest wliczona w raty ani w opłatę wstępną, jest dodatkowym świadczeniem na rzecz finansującego (leasingodawcy).
Tym samym limit 150 tys. zł powinien być naliczony osobno dla transakcji wykupu samochodu i osobno dla samego leasingu. Jeżeli zatem kwota wykupu będzie niższa niż 150 tys. zł, to będzie można zamortyzować całą kwotę wykupu – przyznał organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 14 stycznia 2021 r., sygn. 0111-KDWB.4010.49.2020.2.AW