Minister finansów określił wzory nowych formularzy CIT-15j i CIT/JW dla spółek jawnych.

Zostały one opublikowane w rozporządzeniu z 14 stycznia 2021 r. (Dz.U. poz. 87). Weszło ono w życie w piątek 15 stycznia.
Nowe formularze zostały wydane w związku z nowelizacją z 28 listopada 2020 r. dotyczącą ustaw o PIT, o CIT, o zryczałtowanym podatku i innych ustaw (Dz.U. poz. 2123). Wprowadziła ona od 1 stycznia br. opodatkowanie CIT-em spółek jawnych, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, a spółka ich nie wskaże. Stąd konieczność określenia formularza:
– CIT-15J, tj. informacji o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej oraz
– CIT/JW – załącznika do tej informacji o danych podatnika podatku dochodowego, który osiąga dochody ze spółki jawnej.