Spytał o to przedsiębiorca, który zamierzał przekazać swoim dzieciom w darowiźnie nieruchomość. Chodziło o budynek kupiony do majątku prywatnego (bez odliczenia VAT), a następnie wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy. Przez kilka lat budynek służył do świadczenia usług krótkoterminowego zakwaterowania. Usługi te są opodatkowane VAT.
Mężczyzna uważał, że będzie mógł teraz przekazać ten budynek dzieciom bez konieczności zapłaty podatku, z uwagi na zwolnienie przewidziane dla dostaw realizowanych po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia (art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT). Pod pojęciem pierwszego zasiedlenia kryje się również m.in. oddanie nieruchomości w najem lub dzierżawę.
Dyrektor KIS przyznał, że podatku nie będzie, ale z innego powodu. Przypomniał, że darowizny i przekazanie nieodpłatnie towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika są z VAT, pod warunkiem że podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości bądź w części (art. 7 ust. 2). ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 31 grudnia 2020 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.807.2020.2.JM