Źródłem zmian jest pakiet SLIM VAT, czyli nowelizacja z 27 listopada 2020 r. ustawy o podatku od towarów i usług.
Najważniejsze zmiany wprowadzone tym pakietem sprowadzają się do: