Jak informowaliśmy wczoraj, każdy, kto wykonuje wolny zawód, oraz niemal wszyscy przedsiębiorcy będą mogli od 1 stycznia 2021 r. rozliczać się z fiskusem w zryczałtowanej formie („Prawie wszyscy na ryczałcie”, DGP nr 248/2020). Taki będzie efekt nowelizacji ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2123).
Ryczałt zyska na atrakcyjności również z tego powodu, że wzrośnie limit rocznych przychodów uprawniających do tej formy opodatkowania – z obecnych 250 tys. euro do 2 mln euro (co w odniesieniu do przychodów za 2020 r. wyniesie 9 030 600 zł).