Najważniejszą nowością w systemie podatkowym są darowizny „covidowe”. Takie odliczenia od dochodu dotyczą także darowizn rzeczowych. Czy przy darowiznach o dużej wartości potrzebny jest dokument potwierdzony przez notariusza?

- Takie darowizny, przekazywane czy to w formie pieniężnej, czy to rzeczowej, pomiędzy 1 października a 31 grudnia 2020 r., mogą być odliczane na wyjątkowo preferencyjnych zasadach - mówi w rozmowie z MarketNews24 Aleksander Dyl, prawnik w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. – I mogą być rozliczane w zaliczkach miesięcznych lub w zeznaniu rocznym, przekazanym do końca kwietnia przyszłego roku.

Warto też pamiętać, że dotyczy to także ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Darowizny „covidowe” dotyczą więc trzech systemów opodatkowania.

Darowizny, które możemy odliczyć od podstawy opodatkowania PIT, to:

* darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP), na cele kultu religijnego, na cele krwiodawstwa, na cele kształcenia zawodowego – nie więcej niż 6% dochodu,

* darowizny na rzecz działalności charytatywno-opiekuńczej kościoła – do 100% dochodu,

* darowizny „covidowej” – nawet do 200% wartości darowizny;

Darowizny, które możemy odliczyć od podstawy opodatkowania CIT, to:

* darowizny na rzecz OPP, na cele kultu religijnego, na cele kształcenia zawodowego – nie więcej niż 10% dochodu,

* darowizny na rzecz działalności charytatywno-opiekuńczej kościoła – do 100% dochodu,

* darowizny „covidowej” – nawet do 200% wartości darowizny.

- Darowizny „covidowe”, które będą przekazywane od 1 stycznia 2021 r. do końca miesiąca, w którym nastąpi zakończenie stanu epidemii, będą rozliczne w przyszłym roku – wyjaśnia prawnik z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Zarówno darowizny tegoroczne, jak i przyszłoroczne muszą być jednak odpowiednio udokumentowane. Dla darowizn pieniężnych wystarczającym dokumentem jest dowód wpłaty na rachunek bankowy. W przypadku darowizn rzeczowych, powinniśmy uzyskać oświadczenie od obdarowanego o przyjęciu darowizny o określonej wartości i przeznaczeniu jej na cele związane ze zwalczaniem epidemii.